06 30 280 145 zachtehand@mail.com

Huisregels praktijk Zachte hand
Onderstaand de huisregels die ik gebruik in mijn pedicure en massage praktijk Zachte hand in Harlingen.

 

 

 

Gedrag
Ethiek en hygiëne vind ik heel belangrijk. Ook van mijn klanten verwacht ik dat zij hier voor zorgen.
Ik verzoek u om 5 minuten voor de afspraak aanwezig te zijn. Omdat het anders ten koste gaat van uw tijd.
Mobiele telefoons graag op stil. Hierdoor is er rust. Ook mag u in mijn praktijk niet roken.
Bij ongepast gedrag moet u mijn praktijk direct verlaten. Ook voor nieuwe afspraken kan ik u weigeren.

 

 

 

Professionaliteit
Bij twijfel over een aandoening kan ik stoppen met de behandeling. Ik kan u adviseren om met een arts contact op te nemen. Hierdoor is een nieuwe behandeling pas mogelijk, nadat uw arts hiermee akkoord is.
Als u al in behandeling bent bij een arts vraag ik u met de arts te overleggen of een behandeling toegestaan is.
Omdat uw persoonlijke en medische gegevens privé zijn, verstrek ik dit nooit aan derden.

 

 

 

Erotische of sensuele massages worden niet gegeven. Indien de klant dit toch wil, zal dit altijd geweigerd worden.

 

 

 

Aansprakelijkheid
Voor de (eerste) behandeling stel ik u een aantal vragen over uw sportieve/medische verleden. Zelf bent u verantwoordelijk voor het geven van de juiste gegevens. gebruik van medicijnen of behandeling door een arts dient u aan mij te vertellen.
Voor schade ontstaan door onjuiste/onvolledige informatie ben ik niet aansprakelijk.
Verlies, diefstal of beschadiging van uw spullen in mijn praktijk is uw eigen verantwoordelijkheid.

 

 

 

Betaling
De prijzen voor behandelingen (en producten) staan vermeld op de website. Nieuwe prijzen staan minimaal 60 dagen voor de ingangsdatum op de site.
De klant dient na afloop van de behandeling direct te betalen.

 

 

 

Verhindering
Als u niet kunt komen, hoor ik dit graag zo spoedig mogelijk van u. Maar uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Als u hier niet aan voldoet, wordt een bedrag van 25 Euro in rekening gebracht.

 

 

 

Klachtenafhandeling
Mocht u een klacht hebben over de behandeling of een product dan dit graag zo spoedig mogelijk aan mij melden. Uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking. Als uw klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden. Indien u en ik het niet eens kunnen worden, kan de klant het geschil voorleggen bij:

 

 

 

wat betreft pedicurebehandeling de geschillencommissie van ProVoet en wat betreft een massagebehandeling bij het NIBIG.

 

 

 

In die gevallen waarin de huisregels niet voorzien is het aan de eigenaar om te oordelen.